Detská fyzio hodinka 6 – 14 rokov

Detskú fyzio hodinku bude vykonávať odborná fyzioterapeutka, ktorá počas cvičenia bude aj individuálne sledovať deti a hodnotiť ich pohybové stereotypy. Táto terapia bude obsahovať cvičenia na držanie tela, rozvoj koordinácie tela, sily a správnych pohybových stereotypov. Zameriame pozornosť na chrbticu a jej správne držanie a tiež chodidlá a zdravý postoj.
Budeme sa snažiť hravou formou vytvoriť terapeutickú hodinu pre deti a ich rodičov ( deti 3 až 5 rokov) staršie deti budú cvičiť bez sprievodu rodiča.
Ak ide o konkrétnu oblasť ,alebo problém, ktorý chce rodič riešiť odporúčam individuálnu konzultáciu. Túto konzultáciu si môžete dohodnúť priamo u fyzioterapeutky tel.č. 0914238744