Dokončiť platbu

{{ is_complete_payment_error_msg }}

Spolu

Súhrn vašej rezervácie

Zákazník
{{appointment_step_form_data.form_fields.customer_name }}
{{ appointment_step_form_data.form_fields.customer_firstname }} {{ appointment_step_form_data.form_fields.customer_lastname }}
{{ appointment_step_form_data.form_fields.customer_email }}
Služba
{{ appointment_step_form_data.selected_service_name}}
{{ cart_details.bookingpress_service_name}}
Čas a dátum
{{ appointment_step_form_data.selected_date | bookingpress_format_date }}, {{ appointment_step_form_data.selected_formatted_start_end_time }}
{{ cart_details.bookingpress_selected_date | bookingpress_format_date }}, {{ cart_details.bookingpress_selected_start_end_time }}
Podrobnosti o kurze
{{ appointment_step_form_data.selected_service_name}}
{{ appointment_step_form_data.selected_date | bookingpress_format_date }}, {{ appointment_step_form_data.selected_formatted_start_end_time }}
{{ cart_details.bookingpress_service_name}}
{{ cart_details.bookingpress_selected_date | bookingpress_format_date }}, {{ cart_details.bookingpress_selected_start_end_time }}
{{subtotal_text}}
{{ appointment_step_form_data.selected_service_price }}
{{tax_title}}
Tax
+{{ bookingpress_appointment_tax_display }}
{{couon_applied_title}} {{ appointment_step_form_data.coupon_code }}
{{ coupon_discounted_amount }}
{{coupon_code_title}}

{{ coupon_code_msg }}

{{ coupon_code_msg }}

{{coupon_apply_button_label}} Applied
Celková suma na zaplatenie {{ appointment_step_form_data.included_tax_label }}
{{ appointment_step_form_data.total_payable_amount_with_currency }}
{{ appointment_step_form_data.selected_service_price }}
{{deposit_heading_title}}
Záloha zaplatená
{{ appointment_step_form_data.bookingpress_deposit_amt }}
Celková suma na zaplatenie {{ appointment_step_form_data.included_tax_label }}
{{ appointment_step_form_data.total_payable_amount_with_currency }}
Nie je k dispozícii žiadny spôsob platby.
Výber platobnej metódy

PayPal

{{card_details_text}}
{{ complete_payment_success_msg }}
{{ payment_already_paid_msg }}