Hravá angličtina

Hravú angličtinu pre deti , bude viesť odborný pedagóg a lekcie sú určené pre deti vo veku 4 až 7 rokov. Hravá angličtina zahŕňa: zoznámenie sa s angličtinou, základné témy ako počítanie, farby, adjektíva a ich opozity, spievanie po anglicky, didaktické hry a základné frázy v angličtine.