Meditácie

Meditácia ako nástroj k spokojnému životu
Podstatou meditácie je uvoľnenie až vyprázdnenie mysle, odpútanie sa od vedomých myšlienkových procesov a zotrvanie v čírom bytí, kedy začínajú vnútorné ozdravné procesy. Meditácia znamená doslova “cesta do stredu”. Do stredu bytosti, do stredu bytia, je to proces sústreďovania sa na to podstatné. Znamená vytvorenie tichého kútika vo vlastnom vnútri. Je to mocný nástroj na nájdenie vnútorného pokoja, bez ohľadu na okolnosti a podmienky našej existencie. Meditáciou sa spojíme s hlbšou podstatou našej osobnosti, ktorá je bohatá a životaschopná, múdra, dobrá, silná. Pri meditácii vytvoríme v sebe ohnisko lásky a pokoja.
Od septembra bude v našom centre bývať každú stredu o 19.00 meditácia spojená so zvukoterapiou. Za pomoci zvukov a vibrácií tibetských spievajúcich misiek sa odpútate od vonkajšieho sveta, zrelaxujete telo aj myseľ a pripravíte sa na cestu poznania svojho vnútra, do svojho stredu. Budeme meditovať, dýchať, mantrovať a taktiež sa rozprávať o rôznych aspektoch života a sebapoznania. Vyskúšame si rôzne techniky sústredenia a meditácie a po každej lekcii odídete domov odpočinutí, nabití energiou a naplnení novými skúsenosťami a zážitkami.