Kids yoga

Jóga pre deti od troch rokov je hlavne o srande. Jogové pozície zapájame do rôznych hier, napodobňujeme zvieratká, stromy, kamene… Striedame rýchle, fyzicky aktívne hry s pomalými, relaxačnými cvičeniami. Toto striedanie rýchlych a pomalých aktivít učí deti sa upokojiť. Na hodinách Kids Yogy nesúťažíme, sme k sebe dobrí a silnejší pomáhajú slabším. Pri školákoch učíme už náročnejšiu jogu učíme sa stojky prechody medzi pozíciami ale stále je to joga v hravej forme. Na lekciách využívame esenciálne oleje Doterra. Hodiny Kids Yogy sú bez rodičov.