Kondičný kruhový tréning

Kondičný skupinový tréning- je intenzívny intervalový tréning, ktorý spočíva v cvičení v krátkych intervaloch s kratšími prestávkami a predovšetkým počas treningu budeme využívať cvičenie s vlastnou váhou.